بلاگ باقرالعلوم

رسانه رسمی حوزه علمیه باقرالعلوم علیه السلام خوانسار

بلاگ باقرالعلوم

رسانه رسمی حوزه علمیه باقرالعلوم علیه السلام خوانسار

بلاگ باقرالعلوم
طلبگی، بصیرت، قرآن، حدیث، احکام، مناسبتهای مذهبی، دروس حوزه، مداحی ...
پیوندها
آخرین نظرات
  • ۲۶ شهریور ۹۸، ۰۹:۴۹ - م.ذ
    تشکر
  • ۲۶ شهریور ۹۸، ۰۹:۴۸ - م.ذ
    تشکر
سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۳، ۰۴:۰۰ ب.ظ

دانلود صوت تدریس دروس حوزه پایه 1 تا 10

http://didban.ir/images/upfiles/20131126/book-400x400(1).jpg

دانلود صوت دروس حوزه علمیه به ترتیب پایه های درسی

پایه ۱

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت صرف ساده استاد آدینه وند

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت تجوید استاد الموسلی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت تجوید استاد علامی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت صمدیه استاد ملکیان

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت هدایه استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت هدایه استاد آدینه وند

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت صمدیه استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت صمدیه استاد آدینه وند

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت عوامل ملا محسن استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح تصریف استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت صرف میر استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت مبادی العربیه ج۲ استاد حمید محمدی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت مبادی العربیه ج۳ استاد حسینی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت مبادی العربیه ج۴ استاد حسینی

پایه ۲

grey دانلود صوت دروس حوزهفصفحه دانلود صوت المنطق(مظفر) استادکمال حیدری

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت المنطق(مظفر) استاد محمدی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت سیوطی استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت سیوطی استاد آدینه وند

پایه ۳

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت مغنی الأدیب استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت مغنی الأدیب استاد ایزدی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت بلاغت(مختصر) استاد مدرس افغانی

grey دانلود صوت دروس حوزه صفحه دانلود صوت بلاغت(مختصر ) استاد امین شیرازی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلودصوت تجزیه ترکیب(خطبه همام)استادآدینه وند

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلودصوت تجزیه ترکیب(جزء۱قرآن) استادآدینه وند

پایه ۴

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه طهارت استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه صلوه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه صوم استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه اعتکاف استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه خمس استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه زکاه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه حج استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه جهاد استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه کفارات استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه نذر استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه قضا استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه شهادات استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه وقف استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه عطیه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت اصول – اصول الاستنباط استاد محمدی 

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت اصول – الموجز استاد جزایری

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت نهج البلاغه (خطبه همام) استاد محفوظی

پایه ۵

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه متاجر استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه دین استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه رهن استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه حجر استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه ضمان استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه حواله استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه کفاله استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه صلح استاد وجدانی 

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه شرکه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه مضاربه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه ودیعه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه عاریه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه مزارعه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه مساقاه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه اجاره استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه وکاله استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه شفعه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه سبق و رمایه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه جعاله استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه وصایا استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه نکاح استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت اصول فقه ج ۱  استاد صالحی افغانی

پایه ۶

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلودصوت شرح لمعه طلاق-خلع-مبارات استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه ظهار استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه ایلاء استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه لعان استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه اقرار استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه غصب استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه لقطه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه احیاء الموات استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه صید و ذباحه استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلودصوت شرح لمعه اطعمه واشربه استادوجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه میراث استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه حدود استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه قصاص استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت شرح لمعه دیات استاد وجدانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلودصوت اصول فقه ج ۲ استادمحمدی خراسانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت اصول فقه ج ۲  استاد صالحی افغانی

پایه 7

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت رسائل(قطع و ظن) استاد اعتمادی
grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت مکاسب(بیع) استاد پایانی

پایه 8


 grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت رسائل(برائت) استادمقامی

 grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت رسائل(استصحاب) استادمقامی

پایه 9


پایه 10grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت کفایه جلد 2 - آیت الله فاضل لنکرانی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت نهایة الحکمه استاد فیاضی

grey دانلود صوت دروس حوزهصفحه دانلود صوت نهایة الحکمه آیت الله مصباح یزدی


منبع: با اطمینان از مجوز داشتن دانلود این صوت ها از  یک سایت معتبر دانلود بفرمایید:

سایت منبع: شیعه درس

سایت رسمی دانلود صوت دروس حوزه علمیه(وابسته به دفتر تبلیغات)
با تشکر از
– تمامی مدرسین دروس شیعه در مجموعه (رحم الله موتاهم و نفّع المسلمین بأحیاءهم)
– دفاتر مراجع معظم تقلید
– گروه واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی که در طول سی سال زحمت جمع‌آوری، ویرایش، و نگهداری داده‌ها را متقبل بودند

دانلود صوت دروس حوزه

نظرات (۳۲)

۰۹ مهر ۹۳ ، ۱۷:۵۶ سید محمد حسینی یزدی
خیلی عالی 
پاسخ:
متشکر
شهادت امام باقر رو از طرف طلاب مدرسه باقر العلوم به شما دوست گرامی و همه بلاگی های محترم تسلیت می گیم.
۰۶ آبان ۹۳ ، ۱۲:۳۱ مدرسه علمیه سیادت - مشهد مقدس
سلام علیکم
وقت بخیر
تشکر بابت اینکه ما را در لینکستان خود قرار دادید
در صورتی که مایل هستید بیشتر با یکدیگر همکاری داشته باشیم ؛ دوستان طلبه حوزه مجازی راه اندازی کرده اند و الحمد لله از کشور های مختلف ثبت نام کرده اند ؛ لذا از شما عزیزان تقاضا داریم که بنر تبلیغات حوزه علمیه مجازی را در وب خود گذاشته و در مسائل دیگر به ما کمک کنید .
پایگاه اینترنتی مدرسه علمیه سیادت - مشهد مقدس 
3 محرم الحرام 1436
ببخشید از دو سوت تدریسی که برای منطق مظفر گذاشتید خودتون کدومشو پیشنهاد می کنید ؟
ممنون
پاسخ:
سلام علیکم
فکر می کنم استاد محمدی خراسانی رو بیشتر بپسندید.
البته هر دو درس چون از نوار تبدیل به فایل شده یه مقدار کیفیتش پایینه.
اما درس این استاد صدای بهتری داره.
ضمنا فایلهاش کم حجمتر هم هست.
ممنون از توجهتون به بلاگ ما
با عرض سلام و خسته نباشید.

میخواستم ببینم که دانلودهای این سایت مشکل شرعی ندارند.
 
با تشکر فراوان.
پاسخ:
با سلام و عرض تبریک ایام رجبیه

دانلودها را از سایت مدرسه صاحب الزمان اصفهان گذاشتیم و سرور اون هم سایت شهید آوینی هستش.

هر دو سایت مورد اعتمادن و دانلود ازشون ایرادی نداره.
با عرض سلام و احترام. 
 
خواهشمندم مرجع و یا مراجعی را که میتوان با یادگیری آنها بر زبان و قواعد عربی مسلط شد و بتوان براحتی کتبی مثل قرآن- ادعیه- اشارات- اسفار و... را مطالعه نمود و تفسیر لغوی کرد معرفی بفرمایید.
پاسخ:
لغتنامه هایی مثل القاموس المحیط  لسان العرب  تاج العروس المنجد  و بسیاری معجم های دیگه را 
را از لینک زیر دانلود کنید  حجمش 64 مگابایته
http://asadionline.persiangig.com/.mbzters9j9/asadi_download/mojam/maktaba_laghwya_02_arabiforall.com_.zip

یا برای سرعت بیشتر کلمه مورد نظر رو توی سایت زیر ترجمه کنید.
http://www.almaany.com/fa/dict/ar-fa/

یا از مترجم گوگل استفاده کنید:
https://translate.google.com/?hl=fa#ar/fa/%D8%A7
با عرض سلام.

بنده دو سه روز پیش سوالی درباره معرفی کتب آموزش عربی کردم که تاکنون جواب داده نشده است ودر سایت شما هم دیده نمیشود. میشه خواهش کنم راهنمایی بفرمایید
پاسخ:
سلام علیکم
مشکل اینه که شما دوست عزیز و بعضی کابران محترم دیگه نظر را به صورت خصوصی ارسال می کنید که توی بلاگ قابل مشاهده نیست.
خواهش می کنیم تیک " "رو نزنید.

سلام
فایل صوتی کلاس درس این کتاب ها رو هم میتونید برای دانلود در اختیار بذارید؟

پاسخ:
سلام
همه شون فایل صوتی دارن
۱۰ آبان ۹۴ ، ۱۱:۱۴ علی رضوی نهاد
با سلام و احترام . فایل های صوتی شرح لمعه شهید ثانی و اصول مظفر رو از کجا می تونم دانلود کنم . راهنمایی بفرمائید . بسیار ممنونم.
سلام شما که دروس پایه ده را ندارید چرا در سامانه نوشته اید پایه یک تا ده

پاسخ:
ببخشید فراموش کرده بودم
اصلاح شد.
ممنون از تذکرتون

سلام
اصلا دانلود نمیشه
۰۱ مهر ۹۵ ، ۰۹:۳۱ سید مرتضی
سلام آقا.
بی زحمت قسمت دانلود رو درست کنید.
هر کاری میکنی دانلود نمیشه.
وقتی دانلود میکنی میزنه صفحه ای یافت نشد.
پاسخ:
سلام و تشکر از تذکرتون
امتحان کردم لینکها سالمه و مشکلی نداره.
البته توی خود مطلب هم گفتم که این کار مال سایت شیعه درسه و ما فقط لینکها رو مرتب کردیم که آسونتر دسترسی داشته باشید.
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام دوستان ،،صوت بدایة المعارف رو هر چی میگردم پیدا نمیکنم،،،،،***********لطفا راهنماییم کنید،،،،ب کلاس نرسیدم عقب هستم ممنون
ازتون خواهش میکنم تدریس تمهیدیه رو قرار بدید.قسمت کتاب طلاق و حدود.
پاسخ:
سلام علیکم
نمی دونم دروس تمهیدیه چیه؟؟
با سلام
آیا صوت درس حلقات شهید صدر (ره) استاد مدرس افغانی رو دارید؟ اصلا موجود هستش؟
تشکر
سلام علیکم استاد کتابھا دانلود نمیشوند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
علیکم السلام
تست شد مشکلی نداره.
اگه یه لینک خاص مشکل داره بفرمایید.
سلام. دروس پایه ١٠ مکاسب و فلسفه نهایه الحکمه را ندارید؟؟؟؟ اگه هست خواهشا لینکش را بزارید .با تشکر
پاسخ:
دروس نهایة الحکمه آیت الله مصباح یزدی و استاد فیاضی اضافه شد.
درس مکاسب پایه 10 رو فعلا پیدا نکردم بفرمایید کدوم بخش مکاسب رو پایه 10 خونده می شه تا باز هم جستجو کنم.
التماس دعا
باسلام
اه امکان داره دانلو بصورت یکجا هم بذارید
اگه نمیشه بفرمایید چطوری میتونم دریافت کنم
سلام
من به  دنبال فایل صوتی دروس عقاید استدلالی، اصول عقاید و آموزش عقاید هستم. هیچ جا پیدا نکردم. می تونید بنده رو راهنمایی کنید از کجا میتونم پیدا کنم.
سلام صوت شرح شمسیه با پاورقی سید میر شریف رو میخواستم
تشکر
چه  وضعیه صوت دروس  پایه هشت بخش استصحاب  صوت4 اش برائت گذاشتیتد صوت چهارمیو نگاه کنید درست کنید اقا    جان
سلام
خیلی ممنون 
شنیدم صوت درس های شهید صدر ،هست. ممکن است بگذارید. شنیده ام آقای عبد الساتر بر اساس آن ،تقریر درس سید شهید را نگاشتند و چاپ کردند. 
پاسخ:
جستو کردم ولی متاسفانه پیدا نکردم.
ممنون از دقت و همراهی شما
۲۱ آذر ۹۶ ، ۰۹:۴۲ وبگاه شهید حججی
دستتون درد نکنه
سلام. صوت آموزشی اصول استنباط شهید حیدری و فقه تحریرالروضه رو دارید؟!
با سلام و تشکر
در صورت امکان صوت های تدریس این سایت را اضافه کنید .
من که نتونستم دانلود کنم .
http://qadir.blog.ir/category/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C/
پاسخ:
با سلام و تشکر از نظر شما
همون طور که فرمودید لینکهای این وبلاگ خرابه
من دنبال صوت درس الوسیط هستم .
از کجا تهیه کنم 
پاسخ:
سلام علیکم
الوسیط ؟؟ چیه؟ نحو یا صرف ؟؟
۰۴ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۱ مهدی مهجوری
با سلام و عرض خسته نباشید و سپاس بابت خدمات ارزنده سایت . 
در صورت امکان مباحث شروط عوضین ، خیارات و شروط ضمن عقد هم در سایت قرار بگیرد . ترجیحا استاد محقق داماد .
با امتنان
بابا سایت خراب درستش کنید
پاسخ:
امتحان کردم لینکها درسته.
بگید کدوم قسمت مشکل دارید.
سلام خدا خیرتون بده
ولی چرا صوت محاضرات فی الهیات پایه 7و8 رو ندارید؟
پاسخ:
علیکم السلام
بیشتر برای درسهای اصلی، صوت اساتید هست.
جستجو هم کردم ولی تدریس محاضرات رو  توی سایتهای دیگه پیدا نکردم.
شرمنده
ضوت بدایة المعارف الالهیة پایه ۴ رو بگذارید لطفا
الوسیط فی اصول الفقه اقای سبحانی
سلام  چرا صوت سیطی ترم دوم نیست هرچی دنبالش میگردم نیست 

با عرض سلام وخسته نباشید
دوستان اگه کسی خلاصه فایل صوتی کفایه جلد 1 وبیع مکاسب رو داره بزاره.ممنون از همکاری شما عزیزان

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی