بلاگ باقرالعلوم

رسانه رسمی حوزه علمیه باقرالعلوم علیه السلام خوانسار

بلاگ باقرالعلوم

رسانه رسمی حوزه علمیه باقرالعلوم علیه السلام خوانسار

بلاگ باقرالعلوم
طلبگی، بصیرت، قرآن، حدیث، احکام، مناسبتهای مذهبی، دروس حوزه، مداحی ...
پیوندها
آخرین نظرات
  • ۲۶ شهریور ۹۸، ۰۹:۴۹ - م.ذ
    تشکر

 

جهت دانلود نمونه سوالات از دیگر وبلاگها

و حوزه های دیگر  اینجا کلیک کنید:

http://www.parandehgharib.ir/wp-content/uploads/2014/08/Q33.gif

دانلود رایگان نمونه سوالات حوزه علمیه اصفهان پایه 1

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 1 - 91-92 و 92-93 و 93-94 با حجم 4/07 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

23 نمونه سوال پایه1ترم اول: فقه1 - نحو1و 2و3 - صرف1 - عقاید1و2  - اخلاق1 - قرآن


http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 1 - 96-95 با حجم با حجم 6/02 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

8 نمونه سوال پایه 1 ترم اول: اخلاق1 - نحو1 - صرف سه ماهه و تثبیتی - عقاید1 - قرآن1

http://www.parandehgharib.ir/wp-content/uploads/2014/08/Q33.gif

دانلود رایگان نمونه سوالات حوزه علمیه اصفهان پایه 2

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 2 - 92-91 با حجم 1/31 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

5 نمونه سوال پایه 2: اخلاق 3 - نحو 5 و 6 - عقاید3 - قرآن1

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 2 -  93-92 با حجم 4/9 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

29 نمونه سوال پایه 2: منطق1و2 - اخلاق 3و4 - نحو4و5و6و7 - عقاید3و4 - قرآن3و4- تاریخ2

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 2 - 94-93 با حجم 2/93 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

12 نمونه سوال پایه 2: منطق1و2 - اخلاق3 - نحو4و5و7 - عقاید3و4 - قرآن3

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 2 -  96-95 با حجم 7/24مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

6 نمونه سوال پایه 2: منطق1 - اخلاق3 - نحو4و5- عقاید3 - قرآن3

http://www.parandehgharib.ir/wp-content/uploads/2014/08/Q33.gif

 دانلود رایگان نمونه سوالات حوزه علمیه اصفهان پایه 3

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه3 - 91-92 و 92-93 و 93-94 با حجم 3/93 مگابایتhttp://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

22 نمونه سوال پایه 3: اخلاق5 - بلاغت1 - پژوهش - عقاید5 - قرآن5 - منطق3و4 - نحو8و9

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 3 -  96-95 با حجم  6/94 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

7 نمونه سوال پایه 3: اخلاق5 - پژوهش - عقاید5 - قرآن5 - منطق3 - نحو8و9

http://www.parandehgharib.ir/wp-content/uploads/2014/08/Q33.gif

 دانلود رایگان نمونه سوالات حوزه علمیه اصفهان پایه 4

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 4 -  92-91 با حجم  5/69 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

4 نمونه سوال پایه 4: فقه1 - اصول1 - عقائد1 - قرآن1

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 4 -  93-92 و 94-93 با حجم  3/01 مگابایتhttp://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

18 نمونه سوال پایه 4: اخلاق1 - فقه1و2و3 - اصول1و2 - عقائد1و2 - قرآن1

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 4 -  96-95 با حجم  7/73 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

6 نمونه سوال پایه 4: اخلاق1 - فقه2 - اصول1 - عقائد1 - قرآن1 - علوم حدیث

http://www.parandehgharib.ir/wp-content/uploads/2014/08/Q33.gif

 دانلود رایگان نمونه سوالات حوزه علمیه اصفهان پایه 5

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 5  -  92-91 با حجم  3/76 مگابایتhttp://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

4 نمونه سوال پایه 5: اخلاق3 - فقه5 - اصول3 - قرآن3

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 5 -  93-92 و 94-93 با حجم  2/7 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

18 نمونه سوال پایه 5: اخلاق3 - عقاید3 -  فقه5و6و7و8 - اصول3 - قرآن3

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 5 -  96-95 با حجم  4/88 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

5 نمونه سوال پایه 5: اخلاق3 - عقاید3 -  فقه6 - اصول3 - قرآن3

http://www.parandehgharib.ir/wp-content/uploads/2014/08/Q33.gif

 دانلود رایگان نمونه سوالات حوزه علمیه اصفهان پایه 6

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 6  -  92-91 و 92-93 با حجم  3/5 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

15 نمونه سوال پایه 6: اخلاق5 - فقه9و10و11 - اصول5و6 - قرآن5 -  پژوهش - حکومت اسلامی - علوم حدیث

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 6 -  94-93 با حجم  2/41 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

13 نمونه سوال پایه 6: اخلاق5 - فقه9و10 - اصول5و6 - قرآن5 -  پژوهش - حکومت اسلامی - علوم حدیث

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 6 -  96-95 با حجم  10 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

9 نمونه سوال پایه 6: اخلاق5 - فقه9و10 - اصول5و6 - قرآن5 -  پژوهش - عقاید5

http://www.parandehgharib.ir/wp-content/uploads/2014/08/Q33.gif

 دانلود رایگان نمونه سوالات حوزه علمیه اصفهان پایه 7

http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png نمونه سوالات پایه 7 - 93-92 و 94-93 با حجم 3/21 مگابایت http://icons.iconarchive.com/icons/dtafalonso/android-lollipop/128/Downloads-icon.png

18 نمونه سوال پایه 7: فقه1و2و3و4 - اصول1و2و3و6 - قرآن1و2 - رجال1و2

نظرات (۲)

سلام علیکم ورحمةاللّه بروماهتون 

پس نمونه سوالات امتحانی پایه نهم را کجا میش پیدا کرد 

پاسخ:
علیک سلام و رحمت الله بروماهتون
اینجا:

لینک های پایین این صفحه سوالات بیشتر هم داره

منوی سمت راستش هم برای پایه های دیگه است.

سلام علیکم

ببخشید چرا از پایه هشتم سوال نذاشتید؟